ENG TR
Bilgi Bankası  /  Yelkenli Nedir?

Yelkenli, yelkenleri tarafından kısmen veya tamamen hareketi sağlanan tekne demektir. Genel terim, birçok çeşit tekneyi kapsar, rüzgar sörfünde kullanılan küçük yelkenliler ve daha büyük yelkenliler gibi, ancak boyut ayrımları kesin çizgiler içinde tanımlanmış değildir, bir yelkenli tekne, denizcilik ve bölge kültürüne göre çeşitlilik oluşturur.  
Yelkenli tipleri çok sayıda çeşide ayrılabilir. Boyutlarının dışında; yelkenliler gövde biçimlerine göre ( tek gövdeli, katamaran, trimaran), salma türüne göre (tam, salma omurga, alabanda, kontra omurga), amaçlarına göre ( spor, yarış, gezi), direklerinin yapısına ve sayısına göre ve seyir planına göre ayırt edilebilir. Yelken terminolojisi, tarih boyunca değişmesine rağmen, birçok terim şimdi modern yatçılık kapsamında özel anlamlara sahiptir.
En popüler olan tek gövdeli gemiler şunlardır:
1 Salopa
2 Fraksiyonel donatım şalopa
3 Filika
4 Tek direkli yelkenli
5  İki direkli yelkenli
6 Üç direkli yelkenli / Uskuna
7 İki direkli filika / Yole
8 Üçgen yelken
9 Küçük sandal
Gövde
Geleneksel yelkenliler tek gövdelidir, fakat günümüzde birden çok gövdeli olan katamaran ve trimaranlar popülerlik kazanmaktadır. Tek gövdeli tekneler genelde stabilite için balasta dayanır ve deplasman bir yapıya sahiptir. Bu dengeleyici balllast, yarış için tasarlanmış teknelerde, teknenin ağırlığının % 50'si kadar olabilmektedir, ancak genellikle % 30’u civarındadır. Bu iki sorun oluşturur; birincisi, büyük bir durgunluk, atalet verir, daha az manevra kabiliyeti yapar ve ivmesini azaltır. İkincisi, yüzen köpük ya da hava depoları ile inşa edilmedikçe, tek gövdeli tekne su ile dolar ve batar.
Salma
Tüm tekneler, gövdenin omurgasını oluşturan salmaya sahiptir. Geleneksel konstrüksiyonda, üretimin temelini oluşturan aynı yapıdır. Modern monokok tasarımlarda sanal bir salma bulunmaktadır. Hatta çok gövdeliler birçok omuragaya sahiptir. Bir yelkenli üzerindeki salma, aynı zamanda yanal düzlemini düzgünleştirmek için gövdeye eklenir. Yanal düzlem sapmayı engeller ve rüzgara doğru yelkene olanak sağlar. Bu harici bir parça ya da gövdenin bir parçası olabilir.
Salma omurga / Hareketli omurga
Salma omurga ya da hareketli salma özünde çok hafif bir salmadır, kalıcı olarak monte edilemez, sığ sularda seyir yapabilir. Bazı spor tekneler hareketli salma ya da hafif salmaya sahip olarak su üzerinde süzülmek için tasarlanmıştır.